Вежбајмо вијуге 359

При сабирању неколико бројева ученик је направио следеће грешке: у једном сабирку цифру јединица 2, заменио је са 9, цифру десетица 4 са 7 и цифру стотина 8 са 3. За колико је промењен тачан збир ?

images

Вежбајмо вијуге 354

Тома, Влада и Саша живе у истој улици али у различитим кућама. У истој улици налази се школа у којој они уче. Влада не станује ближе школи од Томе, а Саша не станује од школе даље него Тома. Ко од тих дечака трба кренути из стана пре свих, ко од њих креће после предходног И на крају, ко од њих чека предходно да би сви заједно ушли у школу?

images

Вежбајмо вијуге 353

Фудбалска лига има 20 клубова. Сваки клуб игра са сваким по две утакмице: једну на свом терену , другу у гостима. Колико се у лиги укупно одигра у току једне године?

images