ТЕСТ 23

1.Који бројеви су поређани у растућем поретку? Заокружи слова испред тачних одговора.

а) 7, 8, 9, 10

б) 10, 9, 8, 7

в) –7, –8, –9, –10

г) –10, –9, –8, –7

д) –7, –8, 9, 10

ђ) –8, –7, 9, 10

2. Награду од 13 500 динара деле Аљоша, Ана, Срђан и Душица. Аљоша је добио десетину награде, Ана четвртину, Срђан деветину и Душица све што је преостало. Повежи име са освојеном наградом.

Аљоша •                       • 3 375

Ана •                             • 7 275

Срђан •                        • 1 500

Душица •                    • 1 350

3.Повежи изразе који имају једнаке вредности.

0,4^2 •                           • -16

-2^4 •                            • 64

(-2)^4 •                         • 0,16

4^3 •                             • 16

4. Упрости израз.

а)-5x^5-6x^5-(-4x^5-2x^5)

б) 8x^2\cdot (-3x^2)-20x^4-4x^3\cdot x. Прикажи поступак.

5. Ако је тврђење тачно, заокружи ДА, а ако је нетачно, заокружи НЕ.

 

6.  Повежи слику са врстом троугла који та слика представља.

7. Омотач купе је развијен у равни. Која фигура од датих може представљати тај омотач? Заокружи слово изнад те фигуре.

8. На једном од цртежа су фигуре означене бројевима 1 и 2 подударне. На ком цртежу су те фигуре подударне? Заокружи слово испод одговарајућег цртежа.

9. Допуни празна места мерним јединицама тако да реченице буду тачне.

Авала има надморску висину од 511 _____. Од центра Београда удаљена је 18 _____. У средњем веку се на врху Авале налазио град Жрнов, који су Турци освојили у XV _____. Остаци града су порушени 1934. ______ да би се на том месту подигао Споменик незнаном јунаку. Авалом доминира Авалски торањ, висок 204,5_____. Његова конструкција може да издржи земљотрес до 9,2 _____ Меркалијеве скале.

10.Који цели бројеви су већи од -\frac{16}{5} и мањи од 3,2?

11. Милена је решавала задатак. Другарица из клупе јој је рекла да је погрешила у једном реду.

3 ∙ (8 + 12 ∙ (4 – 10)) : (–3) =                1. ред

3 ∙ (8 + 12 ∙ (–6)) : (–3) =                      2. ред

3 ∙ (8 – 72) : (–3) =                                 3. ред

24 – 72 : (–3)=                                        4. ред

24 + 24=                                                   5. ред

48

Ако је другарица у праву, у ком реду се грешка појављује? Заокружи слово испред тачног одговора.

Грешка се појављује у:

а) 2. реду

б) 3. реду

в) 4. реду

г) 5. реду

12.Вељко је филателиста, сакупља поштанске маркe и чува их у албумима. Он има 3 албума са по 145 марaка, 2 албума у којима је по 120 марака и 5 малих албума са по 82 марке. Преостале марке Вељко држи у великом албуму, у који стаје 320 марака, али недостаје му још 117 марака да би га попунио. Колико укупно поштанских марака има Вељко? Прикажи поступак.

13.Ако сваки дан решава исти број задатака, Маши су потребна 22 дана да реши 330 задатака. Међутим, до завршног испита је остало још само 15 дана. Колико задатака више она треба да решава сваког дана да би до испита решила свих 330 задатака? Прикажи поступак.

14.Заокружи слова испред тачних неједнакости.

a) 2^2\cdot 2^3\geq 2^5+2^3

б) 2^2\cdot 2^3\geq 2^5-2^3

в) 2^2\cdot 2^3\geq 2^5\cdot 2^3

г) 2^2\cdot 2^3\geq 2^5:2^3

15.У такси удружењу „Муња” почетна цена вожње је 150 динара, а за сваки пређени километар плаћа се још по 60 динара. У такси удружењу „Минут” почетна цена вожње је 170 динара, а за сваки пређени километар плаћа се још по 55 динара. За колико пређених километара ће путник платити исти износ у оба удружења?

16.На слици је приказан део Смиљкиног имања са растојањима између неких објеката. Колика је дужина рибњака – d на Смиљкином имању? Прикажи поступак.

17. Израчунај вредност израза. Прикажи поступак.

\Big(2-2\cdot (-\frac{1}{8}):\frac{5}{2}-\frac{3}{5}\Big)\cdot (-\frac{1}{3})+1

18.Група војника, којих је више од 180 и мање од 200, кренула је на марш постројена у једнаке колоне по четири, а вратила се са марша у једнаким колонама по шест војника. Колико је укупно било војника на том маршу? Прикажи поступак.

19.Одреди збир свих природних бројева x за које израз \frac{x}{5}-2(x-2) није мањи од израза 1-\frac{1}{2}(2+\frac{5+x}{4}) . Прикажи поступак.

20. Раде је купио њиву површине 3,52 ha да би посејао пшеницу. Када је отишао у општину да прегледа земљишне књиге и преведе њиву на своје име, уочио је да је тачна површина земљишта за 2 ара мања од првобитне површине. Колико квадратних метара има Радетова њива? Прикажи поступак.

Заокружи слово испред тачног одговора.

а) 350000 m^2

б) 35000 m^2

в) 3500 m^2

г) 350 m^2

ТЕСТ 22

1. Запиши у децималном запису број сто један цео и деветнаест хиљадитих.

2. Који од датих израза има вредност 10?

а)-5\cdot (10:5)

б) -5\cdot 2-10

в) -5\cdot (5-3)

г) -5-5+2\cdot 10

3. Решити једначине. Прикажи поступак.

а)x:\frac{8}{3}=\frac{3}{4}             б)  x+\frac{6}{5}=1                    в)\frac{1}{2}-x=7

4. Колика је вредност израза (-3)^3\cdot (-2)^2

a)-108              б) 108            в) 36            г) -36

5. Упрости изразе

а)(-4x^2)\cdot (-5x)-4x^4:(-x)

б) -6x-7x-(-8x). Прикажи поступак.

6. Oдреди вредност функције y=-4,5x-2,5 за x=-2.

7. Заокружи слова испред једнакостраничних троуглова.

8. Заокружи слово испред тачног одговора.

а) Полупречник круга је два пута дужи од пречника.

б)Пречник је најдужа тетива круга.

в)Центар круга је тачка на кружници.

г) Пречник круга је најдужа тангента круга.

9. Колика је површина круга чији је полупречник 1,5cm?

а) 1,25\pi cm^2           б) 2,25\pi cm^2           в) 1,25cm^2         г)2,25cm^2?

10. Феликс Баумгартнер је аустријски падобранац и први светски рекордер у скоковима из стратосфере. Пробио је звучни зид скочивши 14. октобра 2012. године са висине од 36 402 метра. Достигао је максималну брзину од 1 357,6 km/h. Са које приближне висине у километрима је Феликс Баумгартнер скочио? Заокругли одговор на најближи цео број километара?

11. . Заокружи слово испред поретка у којем су бројеви уређени од најмањег до највећег.

а) \frac{1}{2};0,2;-\frac{11}{10};-\frac{5}{4}

б) -\frac{5}{4};-\frac{11}{10};\frac{1}{2};0,2

в) -\frac{5}{4};-\frac{11}{10};0,2;\frac{1}{2}

г) \frac{1}{2};0,2;-\frac{5}{4};-\frac{11}{10}

12. Дати су бројеви x=-\frac{1}{6}, y=\frac{3}{4}.

а) Апсолутна вредност броја x је __________.

б) Реципрочна вредност броја y је ___________.

в) Одреди разлику броја x и реципрочне вредности броја y. Прикажи поступак.

г) Збир реципрочне вредности броја x и апсолутне вредности броја y је  ______.Прикажи поступак.

13. Израчунај вредност израза. Прикажи поступак.

\frac{2}{3}-\frac{1}{3}(1-\frac{1}{4}):\frac{1}{2}

14. Заокружи број који је дељив и са 2 и са 9.

12 301 230                5 053 545                       816 372                        29 944

15. Аутомобил је прешао пут од 360 km. Прву трећину пута је прешао брзином од 60 km/h, а остатак пута брзином од 80 km/h. За колико сати је аутомобил прешао цео пут? Прикажи поступак.

16. Заокружи слово испред тачног одговора. Вредност израза \frac{2^{12}\cdot 4^3}{8^5} је:

а) 2^{10}

б) 2^9

в) 2

г) 2^3. Прикажи поступак.

17. На једном од датих цртежа графички је приказана зависност између количине олова (х) и цинка (у) у легури, у којој су олово и цинк заступљени у односу 2 : 1. Заокружи слово изнад графика на којем је тачно приказана зависност олова и цинка у тој легури.

18. Израчунај вредност израза. Прикажи поступак.

\frac{0,36:0,6}{0,64:0,8}-6\cdot \frac{\frac{9}{8}-\frac{7}{8}}{\frac{3}{10}+\frac{1}{5}}

19. У резервоар аутомобила стаје 60 литара бензина и њиме се може прећи 600 километара. Лампица на контролној табли почиње да светли када у резервоару остане мање од \frac{1}{20} количине бензина. Чим је лампица почела да светли, у резервоар је доливено још 9 l бензина. Колико још километара можемо прећи док се резервоар потпуно не испразни? Прикажи поступак.

20. Из правоуглог троугла ABC изрезан је правоугли троугао A_1B_1C_1 при чему је BC паралелно са B_1C_1 . Ако је АC = 12 cm, BC = 5 cm и A_1B_1 = 3,25 cm, колика је површина осенченог дела троугла ABC? Прикажи поступак.

 

Тачни одговори ТЕСТА 21

 1. г)
 2. -5          -3,05          -2,5         -0,4            -0,15             -0,01
 3. а)4,95             б)-8            в)\frac{7}{10}              г)-13,75
 4. 150cm^2
 5. a)-\frac{1}{5}              б) \frac{1}{3}
 6. А(-4,-1),B(-3,4),C(3,2)
 7. a)72x^3            б) 10x^3
 8. -6,-2,-4,0,2
 9. 8,125
 10. а)1500           б)90            в)15           г)150            д)1500000
 11. 2,01
 12. (-1,2)
 13. в)
 14. 0
 15. 7^{23}
 16. 176
 17. O=26+2\sqrt{11}cm, P=24+10\sqrt{11}cm^2
 18. 16,1
 19. 3
 20. M=144\sqrt{3}cm^2

ТЕСТ 21

1.Број 0,5 једнак је разломку

а)\frac{0}{5}              б)\frac{1}{10}          в)\frac{5}{0}             г) \frac{1}{2}

2. Поређај дате бројеве од најмањих до највећих.

-2,5              -0,15              -3,05               -0,01               -0,4              -5

3. Израчунај

а)-0,25+5,2         б) -4-4             в) -\frac{1}{5}:(-\frac{2}{7})                   г) -5,5\cdot 2,5

4. Колика је површина коцке ивице 5cm?

5. Решити једначине

а)   -\frac{1}{5}:\frac{x}{2}=2

б) -4,5(3x+1)=-9. Прикажи поступак.

6. Одреди координате тачака са слике.

7. Упрости изразе

а)-3x(-4x^2-5x\cdot 4x)

б)-8x^4:(-2x)+3x\cdot 2x^2

8. Дата је функција y=-2x-4. Попуни таблицу. Прикажи поступак.

9. Одреди површину троугла са слике.

10.Допуни

а) 1,5t=_______kg

б) 1,5h=_______min

в) 1,5dl=________cl

г) 1,5m=_______cm

д) 1,5km^2=________m^2

11. Израчунај 1,8+0,2\cdot (2,25-1,2). Прикажи поступак.

12. Решити систем једначина.

2x+3y=4

-3x+2y=7. Прикажи поступак.

13. Решење једначине \frac{2x-3}{3}-\frac{5x-6}{6}=-2 налази се између бројева

а)-20 и -10

б)-10 и 10

в)10 и 20

г)20 и 30. Прикажи поступак.

14. Израчунај вредност израза \frac{(-2)^4\cdot 4^2}{8^2\cdot (-2)^2}-\frac{1}{8}\cdot \sqrt{64}. Прикажи поступак.

15. Упрости израз \frac{(7^6)^{5}\,\cdot \, 49^5}{7^8\,\cdot \, 7^9}. Прикажи поступак.

16. Ученици осмог разреда једне школе договорили су се да купе слаткише за новогодишњу журку. Ако свако од њих да по 75 динара недостајаће им 440 динара. Ако свако од њих да по 80 динара, остаће им 440 динара. Колико има ученика у осмом разреду те школе? Прикажи поступак.

17. Четвороугао ABCD приказан на слици састављен је од два правоугла троугла. Израчунај обим и површину четвороугла ABCD.

18. Израчунај вредност израза (-0,7+0,3\cdot 4-1:0,5):(-0,1)+1,1. Прикажи поступак.

19. Девет другова би очистили базен за 4 дана. Колико још другова треба да им помогне да би базен био очишћен за три дана? Прикажи поступак.

20.Израчунај површину омотача правилне четворостране пирамиде приказане на слици. Прикажи поступак.

 

Тачни одговори ТЕСТА 20

 1. 1-3          2-2          3-4              4-1
 2. а)
 3. -\frac{3}{4}<-\frac{2}{3}<-\frac{1}{2}<-\frac{2}{5}<0
 4. 1-4     2-1         3-3        4-5        5-2
 5. 1-4        2-3      3-1      4-2
 6. 1-2          2-5          3-4        4-3         5-1
 7. a) 27x^4           б)  0
 8. а)  AE,BF,CG                    б)BF,EF,CG,HG
 9. б),г),д)
 10. 27cm
 11. A=10,-A=-10,\frac{1}{A}=\frac{1}{10},|A|=10
 12. a)3\frac{1}{2}         б)-\frac{2}{7}           в)  3\frac{1}{2}       г)-1
 13. 320
 14. -1
 15. a)1\frac{1}{4}          б)1\frac{1}{3}
 16. в)
 17. а)72         б)36           в)90         г)144
 18. O=28+12\sqrt{3}cm,P=56\sqrt{3}cm^2
 19. \sqrt{3}cm
 20. 40500

ТЕСТ 20

1. Повежи разломак са његовим децималним записом.

2. У видео-игрици Децимал побеђује играч који је освојио највећи број поена. Играчи су освојили следећи број поена.

Који од играча је освојио треће место?

а)Јован          б)Саша            в)Марко                г)Милош

3. Поређај следеће бројеве по величини почевши од најмањег.

-\frac{2}{3},-\frac{2}{5},0,-\frac{1}{2},-\frac{3}{4}.

Бројеви поређани по величини почевши од најмањег су ____<_____<_____<_____<_____

4. Повежи изразе који имају једнаке вредности.

5. Повежи једначине са одговарајућим решењима.

6. Повежи сваки израз са одговарајућом вредношћу.

7. Упрости изразе

а) 8x^2\cdot 3x^2-6x^6:(-2x^2)

б)-4x^3-2x^3+(-6x^4):(-x)

8. На слици је квадар АBCDEFGH.

а)Заокружи праве које су паралелне правој HD.

AD            AE            BF              FG            CG            BC

б)Заокружи праве које су нормалне на праву FG.

BF         AD         EF          BC           CG         DC            HG

9. На слици је приказан троугао.

Заокружи слова испред тачних тврђења.

а)Троугао је правоугли.

б)Троугао је оштроугли.

в)Троугао је једнакокраки при чему је крак дужи од основице.

г)Троугао је једнакостранични.

д)Мере свих унутрашњих углова су једнаке.

ђ)Троугао је разностранични и тупоугли.

10.Израчунај обим круга полупречника 4,5cm(\pi\approx 3). Прикажи поступак.

11.Дат је израз A=-3\cdot |2-7|+5\cdot |-2+3+4|. Израчунај вредност израза А па одреди -A,\frac{1}{A},|A|. Прикажи поступак.

12.Дат је број -3\frac{1}{2}.

а)Супротан број датом броју је _____.

б)Реципрочан број датом броју је ____.

в)Апсолутна вредност датог броја је ____.

г)Колики је производ апсолутне и реципрочне вредности датог броја? Прикажи поступак.

13.Бака Ката плете шал за своју унуку Мару. За сваких 10 редова шала потроши \frac{1}{16} клупчета. Колико редова има шал ако је потрошила 2 клупчета?Прикажи поступак.

14. Решити једначину \frac{3x+3}{3}=x-\frac{7x+2}{5}. Прикажи поступак.

15.Израчунај вредност израза.

а)3\cdot (1-\sqrt{\frac{4}{9}})\cdot \sqrt{1\frac{9}{16}}

б)\sqrt{1-\frac{9}{25}}:\sqrt{0,36}. Прикажи поступак.

16.Заокружи слово испред функције која одговара графику.

а)y=\frac{1}{3}x

б)y=2x

в)y=\frac{1}{2}x

г) y=3x.

17. Израчунај и напиши одговарајући резултат.

а)Разлика квадрата бројева 9 и 3. __________

б)Квадрат разлике бројева 9 и 3. __________

в)Збир квадрата бројева 9 и 3.___________

г) Квадрат збира бројева 9 и 3. ___________

Прикажи поступак.

18. Израчунај обим и површину правоуглог трапеза ABCD на слици. Прикажи поступак.

19. Површина правилне тростране призме је 56\sqrt{3}cm^2, а основна ивица је 8cm. Колика је висина ове призме? Прикажи поступак.

20. Цена рачунара је повећана за 4% због промене курса динара. Управа компаније „Рим так” донела је одлуку да се при готовинском плаћању одобри попуст од 10%, што износи 4 212 динара. Колика је била цена рачунара пре промене курса динара? Прикажи поступак.

 

 

ТЕСТ 20(В)

1.Лопта кошта 800 динара. Колико ће коштати ако поскупи за 15%.Прикажи поступак.

2.Дата је функција y=-3x-5. Одреди вредност функције за x=-\frac{1}{2}.Прикажи поступак.

3.Упрости изразе

а) 10^5\cdot 10^{20}

б)(5^{90})^4

в)21^3:21^{2}

г)100^{20}:100

4. Решити једначине

а)x:2,4=-1,2

б)x\cdot 3\frac{1}{4}=2. Прикажи поступак.

5.Марија је у продавницу понела једну новчаницу од 1 000 динара и потрошила је 300 динарa. Продавац јој је вратио кусур користећи најмањи број новчаница. Колико је новчаница Марија добила?

6.Маса гајбице са малинама је 2 килограма и 20 грама. Колико је то у грамима?

а)2200

б)2020

в)220

г)2,2

7.Попуни празна места мерним јединицама (km, m2 , l, kg, cm, h) тако да реченице буду тачне. Зоран је летњи распуст провео у дедином селу које се налази на удаљености 25_____ од града, у малој кући површине 40 _____. Сваког јутра устајао је у 6 _____. Дневно је пио по 0,5_____ свежег млека. Уживао је у скупљању шумских плодова. Једног дана је убрао 2 _____ боровница. Тог лета је порастао 5 _____ .

8.Одреди површину и запремину коцке ивице 5cm.Прикажи поступак.

9.Само једна дуж на слици је тетива круга. Која је то дуж?

slika11

10.

Одреди непознате углове са слике.

slika1

11.Нина прави колач и ако употреби четири јајета потребно јој је 280 g шећера. Ако стави два јајета, колико грама шећера јој је потребно?Прикажи поступак.

12.Квадрат бинома \frac{1}{4}x-2 je

а)\frac{1}{16}x-4

б)\frac{1}{16}x^2-4

в)\frac{1}{16}x^2-x+4

г)\frac{1}{16}x^2+x-4

13.Израчунај вредност израза \sqrt{144}+2\sqrt{81}-\sqrt{11^2}. Прикажи поступак.

14.Решити систем једначина

2x-2y-3=0

-x+2y=3. Прикажи поступак.

15.Одреди цифру која недостаје тако да број 323*4 буде дељив са 9.

16.Израчунај 7,2:(-0,8)-\{-1:0,25+[-2-(-\frac{1}{2}-0,75):0,5]:1\frac{1}{2}\}.Прикажи поступак.

17.Осни пресек ваљка је квадрат површине 36cm^2. Одреди површину ваљка. Прикажи поступак.

18.Једна ивица квадра је 7 cm, а размера друге две ивице је 3 : 5. Колика је површина квадра ако је његова запремина 420cm^3 ?Прикажи поступак.

19.Пречник тракторског точка је 100 cm. Колики пут ће прећи трактор чији се точак окрене без клизања 7000 пута (π ≈ \frac{22}{7} )?Прикажи поступак.

20.Дијагонала LN правоугаоника има дужину 5dm а једна страница је дужине 14cm. Колико су темена K и M удаљена од дијагонале LN?Прикажи поступак.

Тачни одговори ТЕСТА 19

 1. а)
 2. -\frac{3}{5},-\frac{2}{7},-\frac{1}{5},2,\frac{12}{5},4
 3. в)
 4. г)
 5. а)120          б)300,2           в)3050            г)48
 6. 230
 7. 22
 8. а)  (-8)^{12}              б)  2015^{2015}               в) 12^9             г)10^{120}
 9. а) 35x^2                  б)30x^4
 10. 10,5cm^2
 11. (4,\frac{1}{4})
 12. 75
 13. 2\frac{1}{3}
 14. 61362
 15. б)
 16. а)45,84            б)0,68             в)2,65             г)2,03
 17. 26
 18. 12
 19. 6\sqrt{6}cm
 20. 15cm