Стандард 1.1.3.-упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно

1)Филип трвди да је 15,37 веће од 15,6 јер је 37 веће од 6. Његова другарица Милица не мисли тако. Ко је управу?

а) Филип

б) Милица

2) Поређај бројеве по величини од најмањег до највећег

-4          -5        -22           -22,5           -4,5              -11,8          4

3) Поређај бројеве по величини од највећег до најмањег

-\frac{13}{4}          -\frac{5}{2}       -3          1\frac{1}{4}        \frac{3}{2}

a)  \frac{3}{2},1\frac{1}{4} , -3, -\frac{5}{2},-\frac{13}{4}

б)  \frac{3}{2}, 1\frac{1}{4} ,  -\frac{5}{2}, -3, -\frac{13}{4}

в)1\frac{1}{4} ,  \frac{3}{2},  -3, -\frac{13}{4}-\frac{5}{2}