Употреби кликере

Можете ли решити задатак који је залудео свет?
Један телевизијски презентер из Сингапура објавио је математички проблем који је намучио велики број корисника интернета.
Тежак, али изводљив задатак подељен је више милиона пута на интернету, а иначе потиче са Математичке олимпијаде за 14-годишњаке у Азији.
Да ли ви можете решити овај задатак?
Алберт и Бернард су се спријатељили са Шерил и желе да сазнају кад је њен рођендан.
Шерил им даје листу од 10 могућих датума:
15, 16, 19. мај
17, 18. јун
14, 16. јул
14, 15, 17. август
Шерил једном од њих каже месец, а другом дан рођења.
Алберт: Не знам кад је њен рођендан, али знам да не зна ни Бернард.
Бернард: Прво нисам знао кад јој је рођендан, али сад знам.
Алберт: Онда и ја знам кад јој је рођендан.
Дакле, кад Шерил прославља рођендан?
Иначе, Сингапур има један од најбољих образовних система у свету и његови ђаци редовно постижу највише резултате на ПИСА тестовима. Овај задатак био је 24. на листи, што значи да је био намењен бољим ученицима.

МА.2.3.2. одреди однос углова и страница у троуглу, збир углова у троуглу и четвороуглу и да решава задатке користећи Питагорину теорему

1) Да ли се од дужи чије су дужине 12cm,5cm,8cm може направити троугао?        Да           Не

2) За странице троугла ABC са слике важи

а)a<b<c

б)a<c<b

в)c<a<b

г)b<c<a

slika1

3) Одреди обим трапеза са слике.

slika2

4) Одредити непознате углове са слике.

slika3