Вежбајмо вијуге 2

Микица је замислио један број, додао му разлику бројева -7 и -12. Тај збир одузео је од 37 и добијени број умањио за збир бројева -49 и 11. Добијени резултат је 100. Који број је замислио Микица?

images

MA.1.1.3. изврши једну основну рачунску операцију са бројевима истог записа, помажући се сликом кад је то потребно (у случају сабирања и одузимања разломака само са истим имениоцем); рачуна, на пример 1/5 од n, где је n дати природан број

1.Израчунај

  • -\frac{1}{3}+\frac{2}{3}
  • -3,45+2,7
  • \frac{1}{4}:2\frac{1}{2}
  • -1,25:0,0005

2.Колико износи \frac{1}{3} броја 75?

images

MA.1.1.2. упореди по величини бројеве истог записа, помажући се сликом кад је то потребно

  1. Поређај по величини бројеве од најмањег до највећег -2,-3,4,5,-11,-7,10.
  2. Поређај бројеве по величини од највећег до најмањег -\frac{2}{3},-\frac{3}{4},\frac{1}{2},\frac{12}{5},-\frac{13}{4}.
  3. Који је међу наведеним бројевима највећи а који најмањи -2,45;-3,3;1,25;1,025;7,12;7,102;-3,033?images

Употреби кликере

Можете ли решити задатак који је залудео свет?
Један телевизијски презентер из Сингапура објавио је математички проблем који је намучио велики број корисника интернета.
Тежак, али изводљив задатак подељен је више милиона пута на интернету, а иначе потиче са Математичке олимпијаде за 14-годишњаке у Азији.
Да ли ви можете решити овај задатак?
Алберт и Бернард су се спријатељили са Шерил и желе да сазнају кад је њен рођендан.
Шерил им даје листу од 10 могућих датума:
15, 16, 19. мај
17, 18. јун
14, 16. јул
14, 15, 17. август
Шерил једном од њих каже месец, а другом дан рођења.
Алберт: Не знам кад је њен рођендан, али знам да не зна ни Бернард.
Бернард: Прво нисам знао кад јој је рођендан, али сад знам.
Алберт: Онда и ја знам кад јој је рођендан.
Дакле, кад Шерил прославља рођендан?
Иначе, Сингапур има један од најбољих образовних система у свету и његови ђаци редовно постижу највише резултате на ПИСА тестовима. Овај задатак био је 24. на листи, што значи да је био намењен бољим ученицима.