Вежбајмо вијуге 117

Ако се квадрату странице 4\sqrt{2} цм дијагонала повећа за 2цм за колико ће се повећати обим а за колико површина тог квадрата?

images

Вежбајмо вијуге 116

Квадрат и правоугаоник имају дијагонале једнаких дужина. Ако су странице правоугаоника дужине 7цм и 1цм за колико се разликују њихове површине?

images